PCT Látky

Letrozol, známy aj pod obchodným názvom Femara, je reverzibilný inhibítor aromatázy a patrí medzi tie najintenzívnejšie nesteroidné antigestagény (AI). Uznávaný je ako jeden z trojice najčastejšie uprednostňovaných inhibítorov aromatázy medzi užívateľmi steroidov. Túto skupinu dopĺňajú Arimidex(Anastrozole) - nesteroidný a Aromasin(Exemestan)-...